Independents. individualistes. inconformistes. imprevisibles. indòcils. indecisos. impacients. impulsius. immadurs. inconstants. internacionals. selectius. moderns. cosmopolites. mòbils. vius. accelerats. apassionats. amants. desordenats. dispersos. desconcertants. descarats. caradures. rebels. capriciosos. sobreprotegits. egoistes. narcisistes.No hay comentarios: